หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-09 10:11:51

วันที่ 8 มกราคม 2564 นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เข้าเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชน ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ในการร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียงจากผลผลิตประจำท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก "ใบเตย" พืชผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง เพื่อสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม