หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-01-09 08:49:05

วันที่ 8 มกราคม 2564 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับคณะผู้บริหารและศูนย์การศึกษา ในรูปแบบ VDO Conference ณ อาคาร 1 ชั้น 1 

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาเขตนครปฐม