หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำโดย อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม ssru open house ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำโดย อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม ssru open house ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 16:28:37

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำโดย อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม  ssru open house ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

Binder1.pdf