หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 16:25:14

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษาภาคพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ

1.jpg