หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย...ฮิ จังหวัดระยอง และชุมชนบ้านพรสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย...ฮิ จังหวัดระยอง และชุมชนบ้านพรสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-13 12:49:40

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย...ฮิ จังหวัดระยอง และชุมชนบ้านพรสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สินค้าในสื่อสังคมออนไลน์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

1.jpg