หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท และ อ.สิทธิชัย พินธุมา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทางไกล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท และ อ.สิทธิชัย พินธุมา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทางไกล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-13 12:46:41

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท และ อ.สิทธิชัย พินธุมา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทางไกล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและการบรรจุภัณฑ์ (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

1.jpg