หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-13 12:43:17

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้แนะนำเกี่ยวกับการผลิตผ้ามัดย้อมจากผลต้นตะบูนให้มีคุณภาพ และได้วางแผนเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์

(โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

Binder1.pdf