หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้นำชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้นำชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา (โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-13 12:31:33

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้นำชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา โดยได้หารือเรื่องการออกแบบโลโก้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนเกาะเกิด ซึ่งทางชุมชนเน้นให้มีรูปเรือสำเภาอยู่ในโลโก้

(โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

1.jpg