หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สโมสรนักศึกษานำโดย อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประชุมรับมอบนโยบายงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษานำโดย อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประชุมรับมอบนโยบายงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:36:06

สโมสรนักศึกษานำโดย อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประชุมรับมอบนโยบายงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ณ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder1.pdf