หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี นำโดย อ.ดร.แววมยุรา คำสุข หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี) ประชุมนักศึกษาแนะนำการเรียนการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2563
อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี นำโดย อ.ดร.แววมยุรา คำสุข หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี) ประชุมนักศึกษาแนะนำการเรียนการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:35:23

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี นำโดย อ.ดร.แววมยุรา คำสุข หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี) ประชุมนักศึกษาแนะนำการเรียนการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2563

2.jpg