หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 6 อัตรา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 6 อัตรา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:34:39

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  

จัดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 6 อัตรา (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา 

| นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา | พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา) สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3.jpg