หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมบุคลากรฝ่ายงานกิจการนักศึกษา เรื่อง “การวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายกิจการนักศึกษา” ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมบุคลากรฝ่ายงานกิจการนักศึกษา เรื่อง “การวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายกิจการนักศึกษา” ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:33:42

อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมบุคลากรฝ่ายงานกิจการนักศึกษา เรื่อง “การวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายกิจการนักศึกษา” ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


2.jpg