หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อ.ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พร้อมอาจารย์ประจำแขนงวิชาฯ จัดกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ
อ.ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พร้อมอาจารย์ประจำแขนงวิชาฯ จัดกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:02:12

อ.ศิริอร สนองค์ หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี พร้อมอาจารย์ประจำแขนงวิชาฯ จัดกิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ณ อาคาร 1 ห้อง 1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

4.jpg