หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานประชุมส่งมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยเน้นย้ำให้รู้ลึกและ รู้จริงในเรื่องที่จะทำ
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานประชุมส่งมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยเน้นย้ำให้รู้ลึกและ รู้จริงในเรื่องที่จะทำ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:02:56

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานประชุมส่งมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยเน้นย้ำให้รู้ลึกและ รู้จริงในเรื่องที่จะทำ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 2 ชั้น 4 มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

6.jpg