หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นายภูริเดช พ่อค้า นักศึกษาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 all ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 2 โดยได้คว้ารางวัลอันดับ 9 มาครอง ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
นายภูริเดช พ่อค้า นักศึกษาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 all ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 2 โดยได้คว้ารางวัลอันดับ 9 มาครอง ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:03:38

นายภูริเดช พ่อค้า นักศึกษาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 all ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 2 โดยได้คว้ารางวัลอันดับ 9 มาครอง ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

4.jpg