หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ก่อนเปิดภาคเรียน 2/63
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ก่อนเปิดภาคเรียน 2/63

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:10:38

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ก่อนเปิดภาคเรียน 2/63 สรุปประเด็นการประชุม 1) เรื่องการผลักดันให้ นศ.ตกค้าง จบการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 3/63 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 3) เกณฑ์ความเชี่ยวชาญของ อ.ที่ปรึกษา 4) การจัดตารางเวลาให้ นศ.เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

6.jpg