หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2021-01-05 15:11:57

อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ณ อาคาร 2 ชั้น 4

4.jpg