หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท อินเตอร์เอ็กเพรสโลจิสติกส์ จำกัด
ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท อินเตอร์เอ็กเพรสโลจิสติกส์ จำกัด

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-21 13:23:34

ดร.วิศวะ อุนยะวงษ์, อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ, เข้านิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการการขนส่งที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท อินเตอร์เอ็กเพรสโลจิสติกส์ จำกัด

4.jpg