หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ตั้งกล่อง “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยแนวคิดให้ร้านปันกันมีบทบาทที่จะร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่อบอุ่นและน่าอยู่ โดยการรับแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพดี นำมาเป็นสินค้าแห่งการแบ่งปัน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ตั้งกล่อง “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยแนวคิดให้ร้านปันกันมีบทบาทที่จะร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่อบอุ่นและน่าอยู่ โดยการรับแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพดี นำมาเป็นสินค้าแห่งการแบ่งปัน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:23:32

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ตั้งกล่อง “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์  ด้วยแนวคิดให้ร้านปันกันมีบทบาทที่จะร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่อบอุ่นและน่าอยู่ โดยการรับแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพดี นำมาเป็นสินค้าแห่งการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีอย่างๆง่ายและยั่งยืน ด้วยการให้ความสนับสนุนสิ่ง โดยจุดตั้งกล่อง “ร้านปันกัน” บริเวณหน้าห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder5.pdf