หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:25:55

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี  ภายในงานมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู ผูกข้อมืออวยพรศิษย์ และการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งระหว่างครูและศิษย์ 

Binder3.pdf