หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์"
นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:23:03

นายสง่า  วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง  

#ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองที่จัดโครงการดีๆเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์

Binder4.pdf