หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดร.ปัจจัย อินทรน้อย หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัท K-Line Logistics(Thailand) Ltd.,
ดร.ปัจจัย อินทรน้อย หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัท K-Line Logistics(Thailand) Ltd.,

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:40:01

 ดร.ปัจจัย อินทรน้อย หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัท K-Line Logistics(Thailand) Ltd.,

Binder3.pdf