หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้า ขนาดไม่เกิน 10 ตัน
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้า ขนาดไม่เกิน 10 ตัน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:37:22

อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้า ขนาดไม่เกิน 10 ตัน และได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1  ณ บริษัท ไถ่เชียงระนอง จำกัด ซึ่งจัดร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ซึ่งจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาต่อไป


Binder2.pdf