หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านไทยพวน นครนายก ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชน ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) และนิตยสาร "อนุสารณ์ อ.ส.ท.
อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านไทยพวน นครนายก ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชน ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) และนิตยสาร "อนุสารณ์ อ.ส.ท.

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:32:33

อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านไทยพวน  นครนายก ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชน ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) และนิตยสาร "อนุสารณ์ อ.ส.ท.  ในการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวและระดมสมาชิกกลุ่มในการทำ package การท่องเที่ยว  และ ออกแบบการโปรโมทสื่อออนไลน์  

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV  

ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านไทยพวน

Binder1.pdf