หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาปรับแผนขอเพิ่มภาคโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาปรับแผนขอเพิ่มภาคโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:58:02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาปรับแผนขอเพิ่มภาคโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564 โดยมี นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

Binder5.pdf