หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ณ ศูนย์ Logistics Excellence Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ณ ศูนย์ Logistics Excellence Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:57:13

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ณ ศูนย์ Logistics Excellence Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

Binder4.pdf