หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจและสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 1
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจและสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 11:08:41

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจและสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสร้างความน่าสนใจแล้ว ยังทำให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ กรุงเทพมหานคร

Binder2.pdf