หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะทำงาน เข้าหารือกับ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ SCG Skills Development
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะทำงาน เข้าหารือกับ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ SCG Skills Development

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-12-13 14:57:54

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะทำงาน เข้าหารือกับ คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ SCG Skills Development เรื่องกิจกรรมตาม MOU โครงการที่ปรึกษา ISO 39001 และโครงการความร่วมมือหลักสูตร ป.ตรี ภาคพิเศษ พร้อมทั้งกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไป

Binder1.pdf