หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ เข้าแสดงความยินดีกับ คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ที่ได้รับตำแหน่งประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ เข้าแสดงความยินดีกับ คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ที่ได้รับตำแหน่งประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-10-15 13:53:03

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ เข้าแสดงความยินดีกับ คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ที่ได้รับตำแหน่งประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และหารือจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องหลักสูตรที่จะนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับพนักงานขับรถ รวมทั้งขอคำแนะนำในการปรับหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยฯในปีการศึกษา 2563 อีกด้วย

Binder1.pdf