หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี เข้าพบนายกสมาคมตัวแทนออกของอีเล็คโทรนิคไทย ณ สำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือ Software ทีใช้ในงาน ของ การนำเข้าส่งออก และนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี เข้าพบนายกสมาคมตัวแทนออกของอีเล็คโทรนิคไทย ณ สำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือ Software ทีใช้ในงาน ของ การนำเข้าส่งออก และนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-10-15 13:52:45

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี เข้าพบนายกสมาคมตัวแทนออกของอีเล็คโทรนิคไทย ณ สำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือ Software ทีใช้ในงาน ของ การนำเข้าส่งออก และนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน รวมทั้งจะขอเชิญทางสมาคมมาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับโครงการของวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

Binder2.pdf