หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีฯ มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าหารือกับผู้บริหารส่วนงานของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีฯ มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าหารือกับผู้บริหารส่วนงานของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-08-06 15:09:25

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีฯ มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าหารือกับผู้บริหารส่วนงานของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อหารือและร่วมแชร์ในส่วนของภาควิชาการของมหาวิทยาลัยและภาคปฏิบัติของบริษัท ฯ เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การสร้างนักปฏิบัติการมืออาชีพ จบแล้วทำงานได้จริง ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

Binder4.pdf