หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยล่อนเทคโนไฟเบอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยล่อนเทคโนไฟเบอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:54:14

โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยล่อนเทคโนไฟเบอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Binder2.pdf