หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ฝ่ายบุคคล บริษัท นิทซูโลจิสติกส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ฝ่ายบุคคล บริษัท นิทซูโลจิสติกส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:55:00

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ฝ่ายบุคคล บริษัท นิทซูโลจิสติกส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

Binder1.pdf