หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ฝ่ายบุคคล บริษัท แจ็คสัน พรีเซียส เมทอล เพลทติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัดนครปฐม
โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ฝ่ายบุคคล บริษัท แจ็คสัน พรีเซียส เมทอล เพลทติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:55:21

โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบ ฝ่ายบุคคล บริษัท แจ็คสัน พรีเซียส เมทอล เพลทติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร


Binder2.pdf