หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบเจ้าหน้าที่วิชาการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย(ก.ศ.น.) นครปฐม
โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบเจ้าหน้าที่วิชาการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย(ก.ศ.น.) นครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:55:29

โครงการเรียนภาคพิเศษ(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษานครปฐม พบเจ้าหน้าที่วิชาการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย(ก.ศ.น.) นครปฐม เพื่อติดต่อประสานงานในการขอเข้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษา ทุกตำบลในจังหวัดนครปฐม และภาคกลาง


2.jpg