หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โรงเรียนเพิ่มวิทยา และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ทวีวัฒนา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โรงเรียนเพิ่มวิทยา และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ทวีวัฒนา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:55:37

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา โรงเรียนเพิ่มวิทยา และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ทวีวัฒนา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา “เรียนดี มีรายได้ จบมามีงานทำ”ในโครงการทุนการศึกษาของสมาคม TIFFA

Binder1.pdf