หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมการดำเนินงานบริหารห้องเรียนรู้ 24 ชม. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานประชุม
ประชุมการดำเนินงานบริหารห้องเรียนรู้ 24 ชม. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานประชุม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:55:46

ประชุมการดำเนินงานบริหารห้องเรียนรู้ 24 ชม.

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากคณบดีเป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานบริหารห้องเรียนรู้ 24 ชม. โดยทีมงานจาก บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการขนส่ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder2.pdf