หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:44:20

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี


Binder2.pdf