หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์นำอาจารย์ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมออกบูธงาน"ตะโกบาน ณ ลานทุ่ง"
หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์นำอาจารย์ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมออกบูธงาน"ตะโกบาน ณ ลานทุ่ง"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:42:25

หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์นำอาจารย์ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมออกบูธงาน"ตะโกบาน ณ ลานทุ่ง" (Open house) โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยมีท่านสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ขอขอบคุณ นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาและคณะครูที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง


Binder1.pdf