หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาทีม Smart Logistics สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วม"การแข่งขันการจัดเส้นทาวโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม"
นักศึกษาทีม Smart Logistics สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วม"การแข่งขันการจัดเส้นทาวโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:40:44

นักศึกษาทีม Smart Logistics สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วม"การแข่งขันการจัดเส้นทาวโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม"

ได้รับรางวัล Popular Vote เป็นรางวัลอันสมเกียรติของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช และอาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ ผู้นำทีมการแข่งขันในครั้งนี้

Binder1.pdf