หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัยหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้จัดการฝ่ายและพนักงาน ณ #บริษัทโกลด์เด้นซีฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัยหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้จัดการฝ่ายและพนักงาน ณ #บริษัทโกลด์เด้นซีฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:39:33

อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัยหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้จัดการฝ่ายและพนักงาน ณ #บริษัทโกลด์เด้นซีฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด. โดยได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าโลจิสติกส์เกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรบ้าง พร้อมทั้งชี้แจ้งว่าภายในปี2562 เราจะมีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษาจ.ระนอง


Binder2.pdf