หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:38:26

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมจัดตั้งบูธแนะนำสาขาอาชีพและศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส ์ณ หอประชุมจังหวัดระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี # ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองที่ให้เกียรติและสนับสนุนวิทยาลัยโล จิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอย่างดียิ่ง

Binder1.pdf