หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจ.ชลบุรี ร่วมเป็นเป็นผู้สนับสนุนการวิ่งรายการ Aksorn Mini Marathon ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจ.ชลบุรี ร่วมเป็นเป็นผู้สนับสนุนการวิ่งรายการ Aksorn Mini Marathon ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:37:23

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจ.ชลบุรี ร่วมเป็นเป็นผู้สนับสนุนการวิ่งรายการ Aksorn Mini Marathon ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี


Binder1.pdf