หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นศ.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นศ.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:30:17

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นศ.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้

Binder3.pdf