หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายสื่อสารองค์กร ออกบูธงาน Open House โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากทางวิทยาลัย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ออกบูธงาน Open House โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากทางวิทยาลัย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:25:43

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ออกบูธงาน Open House โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

บรรยากาศในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากทางวิทยาลัย


Binder2.pdf