หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายสื่อสารองค์กร ออกบูธงาน Open House โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม บรรยากาศในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากทางวิทยาลัย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ออกบูธงาน Open House โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม บรรยากาศในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากทางวิทยาลัย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-09 09:24:48

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ออกบูธงาน Open House โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

บรรยากาศในงานมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากทางวิทยาลัย

Binder1.pdf