หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณะอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะกาลล่า จ.ระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี
คณะอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะกาลล่า จ.ระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-03 11:55:31

คณะอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะกาลล่า จ.ระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าจ.ระนอง เป็นประธานในพิธี


Binder2.pdf