หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง เข้าฝึกอบรมหลักสูตร สาขาผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและควบคุมเครนชนิดเหนือศรีษะและสาขาการขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ณ ท่าเรือระนอง
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง เข้าฝึกอบรมหลักสูตร สาขาผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและควบคุมเครนชนิดเหนือศรีษะและสาขาการขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ณ ท่าเรือระนอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-03 11:55:21

นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง เข้าฝึกอบรมหลักสูตร สาขาผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและควบคุมเครนชนิดเหนือศรีษะและสาขาการขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง  ณ ท่าเรือระนอง