หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผศ.(พิเศษ) ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ นาย วีรเชษฐ์ มั่งแว่น ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมประชุมสัมมนานานาชาติครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจัดการธุรกิจ 2019 Theme:Change และการพัฒนา ณ ประเทศลาว
ผศ.(พิเศษ) ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ นาย วีรเชษฐ์ มั่งแว่น ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมประชุมสัมมนานานาชาติครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจัดการธุรกิจ 2019 Theme:Change และการพัฒนา ณ ประเทศลาว

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-04-01 13:33:19

ผศ.(พิเศษ) ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ นาย วีรเชษฐ์ มั่งแว่น ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมประชุมสัมมนานานาชาติครั้งที่ 2 เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจัดการธุรกิจ 2019 Theme:Change และการพัฒนา ณ ประเทศลาว


Binder1.pdf