หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์ฯระนอง พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์ฯระนอง พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-02-06 13:30:20

วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์ฯระนอง พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบกระเช้าผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562


Binder2.pdf